KVKL toimii paremman ammattilaisuuden kehittämiseksi Suomessa 

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL on kiin­teis­tön­vä­li­tys­alan valta­kunnal­linen etu- ja katto­järjestö Suomessa. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto toimii alan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja edunvalvojana alan yhteisten päämäärien toteuttamiseksi. Tätä työtä varten KVKL:lla on alan toimijoiden yhteisesti hyväksymä yhteinen mandaatti.

Mihin KVKL:n toiminta keskittyy?

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kehittää koko suomalaista kiinteistönvälitysalaa ja sen ammattilaisten toimintaedellytyksiä toteuttamalla alan tutkimusta, kehittämällä alan koulutusta, edistämällä alan eettistä ja juridista sääntelyä tekemällä tehokasta edunvalvontaa ja vaikuttamisyhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.  Perustehtävänsä mukaisesti KVKL edistää toiminnallaan etenkin asioita ja hankkeita, jotka vahvistavat välitysalan ja sen ammattilaisten ja yritysten arvostusta sekä välitysalan kykyä tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja mahdollisuuksia toteuttaa samalla liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa.
 

Järjestön konkreettisia tavoitteita
 • Entistä osaavampi ja arvostetumpi välitysalan ammattilaisuus
 • Selkeämmät ja läpinäkyvämmät alan pelisäännöt
 • Hyvän kiinteistönvälitystavan mukainen toiminta
 • Asuntokaupan avoimuuden edistäminen
 • Entistä turvallisempi asuntokauppa Suomessa
   
Arvot
 • Luotettavuus
 • Rehellisyys
 • Asiantuntemus
 • Avoimuus
 • Hyvän välitystavan noudattaminen