Kiinteistönvälittäjän osaamisen kehittäminen

Kiinteistönvälitysala elää jatkuvassa muutoksessa, joten käytännönläheinen ja korkeatasoinen koulutus on avain menestykseen. Digitalisoituminen, asiakkaiden vaatimustason nousu ja hallittavien asioiden lisääntyminen tekevät kiinteistövälitysalan koulutuksesta entistä tärkeämpää.

Kiinteistönvälitysalan toimintakentän ollessa laaja ja monipuolinen on välttämätöntä, että ammatissa toimiva henkilö on tehtäviensä tasalla oleva monipuolisesti koulutettu osaaja.

KVKL:n tuleva koulutustarjonta 


Kiinteistönvälitysalan AMK-koulutus

Tällä hetkellä kiinteistönvälitystä voi opiskella ammattikorkeakoulussa Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä ja Lahdessa. Myös Kuopiossa opintoja ollaan suunnittelemassa.

Yhtenä koulutusten keskeisenä tavoitteena on valmentaa LKV-kokeeseen, jonka läpäistyä saa laillistetun kiinteistönvälittäjän pätevyyden. Kuitenkin menestyäkseen kiinteistönvälittäjän työssä opiskelijan on hyvä perehtyä juridiikan lisäksi myyntityöhön, markkinointiin, ihmisten kohtaamiseen sekä yrityksen ja henkilöstön johtamiseen. Koulutusten laajuus vaihtelee 30 opintopisteestä 61 opintopisteeseen.

Lisätietoa AMK-koulutuksesta