KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN KESKUSLIITON LYHYT HISTORIA JA TOIMINNAN TARKOITUS


Miksi KVKL perustettiin?

Ennen KVKL:n perustamista kiinteistönvälitysalan järjestöllistä edunvalvontaa oli tehnyt Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto SKVL, johon kuului 2000-luvulla kuitenkin vain osa kiinteistönvälitysalan toimijoista. Epäkohdaksi koettiin, että liittoon kuulumattomat kiinteistönvälitysyritykset ja -ketjut olivat virallisen edunvalvonnan ja vuoropuhelun ulkopuolella. 

2000-luvun puolivälissä Huoneistokeskuksen ja myöhemmin Realia Groupin toimitusjohtana toiminut Risto Kyhälä teki esityksen Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton johdolle, voisiko SKVL laajentaa toimintaansa, muuttaa sääntöjään ja ottaa toimintaansa mukaan myös ns. pankkitaustaiset kiinteistönvälitysyritykset ja kiinteistönvälitysketjut. Asiaa valmisteltiin SKVL:n piirissä positiivisessa hengessä, mutta vuonna 2007 Helsingissä pidetyssä liittokokouksessa tarvittava sääntömuutos ei kuitenkaan mennyt läpi.

Tahtotila alan yhteisen toiminnan käynnistämiseksi oli kuitenkin olemassa. Niinpä Huoneistokeskus, OP-ryhmä ja Kiinteistömaailma vahvistettuna SKVL:lla antoi syksyllä 2007 silloiselle Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton toimitusjohtaja Jukka Malilalle tehtävän valmistella mallin alan toimijoiden yhteisen järjestön aikaansaamiseksi ns. puhtaalta pöydältä. Ripeästi toteutettu valmistelutyö johti siihen, että kiinteistönvälitysalan yhteen kokoava järjestö perustettiin 18.3.2008. Järjestön nimeksi tuli Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry (KVKL). Neljän perustajajäsenen lisäksi mukaan toimintaan ovat myöhemmin liittyneet Aktia Kiinteistönvälitys sekä RE/MAX Suomi.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL) on kiinteistönvälitysalan yritysten ja järjestöjen valtakunnallinen etu- ja kattojärjestö, joka toimii alan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja edunvalvojana yhteisten päämäärien toteuttamiseksi. Keskusliiton jäseniä tällä hetkellä ovat  Aktia Kiinteistönvälitys Oy, Kiinteistömaailma Oy, OP-ryhmä, Realia Group Oy, Remax Suomi sekä Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry. Järjestö edustaa yli 80 prosenttia kiinteistönvälitysalan ammattilaisista Suomessa.


KVKL:n perustehtävä:

KVKL:n tehtävä alan yhteisenä edunvalvojana, kehittäjänä ja sateenvarjona on edistää ja kehittää:

 • kiinteistönvälitysalan edunvalvontaa, tutkimusta ja koulutusta
 • alan eettistä ja juridista sääntelyä
 • asioita ja hankkeita, joilla varmistetaan alan ammattilaisten parempi osaaminen, alan yritysten kehittyminen ja sitä kautta entistä turvallisempi asuntokauppa Suomessa

 

Mitä KVKL tekee käytännössä?

 • vaikuttaa mm. alan lainsäädäntöön ja antaa välitysalan viralliset yhteiset lausunnot
 • toteuttaa alan  viestintää ja koordinoi alan tutkimushankkeita
 • kehittää alan koulutusta ja järjestelmiä
 • järjestää alaan liittyviä koulutustilaisuuksia ja -tapahtumia
 • ylläpitää alan hyvän välitystavan ohjeistusta ja laatii muita toimintaohjeita
 • toteuttaa alan strategisia yhteishankkeita (esim. valtakunnallinen kauppatilastointi)
 • huolehtii Suomen kiinteistönvälitysalan kansallisista ja kansainvälisistä suhteista


KVKL pähkinänkuoressa:

 • perustettiin v. 2008
 • yhteensä 6 jäsenryhmittymää
 • toimiston osoite: Pasilankatu 2 , 00240 Helsinki