Hyvä välitystapa

Laki edellyttää kiinteistönvälittäjän noudattavan työssään hyvää välitystapaa. KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunta on koonnut hyvän välitystavan yhtenäiseksi ohjeeksi. Ohje luo asuntokaupalle selkeät pelisäännöt ja tarjoaa kuluttajalle tukea asunnon osto- ja myyntitilanteessa.

tutustu ohjeeseen

Hyvän välitystavan ohjetta noudattamaan sitoutuneita välittäjiä voit hakea täältä.

Miksi käyttää kiinteistönvälittäjää?

  1. Asiantuntemus

Kiinteistönvälittäjä osaa hinnoitella asuntosi oikein. Hyvä kiinteistönvälittäjä osaa huomioida markkinoiden vaihtelut, alueen hintatason sekä muiden seikkojen kuten kunnon vaikutuksen asunnon arvoon. Välittäjä myös tietää, millaiset kuvat asunnostasi kannattaa ottaa ja osaa tehdä ilmoituksesta mahdollisimman houkuttelevan.

  1. Helppous

Käyttämällä kiinteistönvälittäjää säästät aikaa ja vaivaa. Välittäjä mm. hankkii asunnosta tarvittavat tiedot ja asiakirjat puolestasi, järjestää näytöt, vastaa yhteydenottoihin, hoitaa tarjousneuvottelut ja paperityöt.

  1. Turvallisuus

Käyttämällä välittäjää varmistut siitä, että kaupat menevät kokonaisuudessaan oikein. Kiinteistönvälittäjä on tekemisissä asuntokaupan kanssa päivittäin. Hän tuntee asuntokauppaa koskevan laajan lainsäädännön ja myyntiprosessin.

  1. Luotettavuus

Kiinteistönvälittäjä luo ostajille luotettavuuden tunteen. Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus myytävästä kohteesta sekä tiedonantovelvollisuus ovat huomattavasti yksityistä asunnon myyjää laajempia.

  1. Varmuus

Välittäjää käyttämällä sekä myyjä että ostaja saavat kuluttajasuojan. Mahdolliset riitatilanteet voidaan siis ratkaista esim. kuluttajariitalautakunnassa pienemmin kustannuksin.
 


Valvonta

Välitysliikkeiden toimintaa valvoo aluehallintovirasto AVI. Virasto käsittelee liikkeiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia, tekee valvontakäyntejä liikkeisiin ja valvoo liikkeiden markkinointi-ilmoittelua. Lisätietoja valvonnasta www.avi.fi

AVI:lle voi tehdä ilmoituksen välitysliikkeen epäillystä virheellisestä toiminnasta. AVI voi määrätä laiminlyöntien johdosta välitysliikkeelle hallinnollisen seuraamuksen (varoitus tai määräaikainen toimintakielto).

Lomake ilmoitusta varten löytyy AVI:n verkkosivuilta osoitteesta: http://www.avi.fi/web/avi/valvonta-ja-ilmoitukset


Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mahdolliset erimielisyydet esimerkiksi toimeksiannon hoitamista koskien kannattaa ensisijassa yrittää ratkaista neuvottelemalla välitysliikkeen kanssa. Neuvontaa asumisasioissa saa kuluttajaliiton neuvonnasta  ja opastusta sekä sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa  kuluttajille tarjoaa maistraattien kuluttajaneuvonta.


Jos asiaa ei saada ratkaistua osapuolten välisin neuvotteluin, sen voi saattaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan on oltava yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan.