Yhteistyö Kiinteistö- ja rakentamis­foorumissa

 

Kolmetoista johtavaa kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä Suomessa muodostavat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin (KIRA-foorumi). Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on yksi näistä yhteisöistä.

KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. KIRA-foorumi kehittää myös alan osaamista ja vaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen.

Lisätietoja:
www.kirafoorumi.fi
infirafoorumi.fi