Kansainvälinen yhteistyö

KVKL:n päämäärä kansainvälisessä yhteistyössä on pyrkiä kehittämään ja tukemaan kiinteistönvälittäjäammattia. Kansainvälisen yhteistyön tarve lisääntyy, kun kiinteistönvälittäjien ja heidän asiakkaidensa asuntokaupat menevät yli oman maan rajojen. Pyrkimyksenä on vaihtaa muiden organisaatioiden kanssa kokemuksia ja tietämystä ja näin vahvistaa omaa kotimaista ammattitaitoa.

NEU (Nordiska Egendomsmäklare Unionen) on Pohjoismaiden kiinteistönvälittäjiä edustavien liittojen yhteinen organisaatio. Liitossa ovat mukana Tanska, Norja, Islanti, Ruotsi ja Suomi, joista kukin on vuorollaan unionin puheenjohtajana. NEU:ssa käydään jatkuvaa keskustelua ja informaation vaihtoa lainsäädännöstä, kiinteistömarkkinoista ja muista olosuhteista, jotka vaikuttavat yksittäisiin kiinteistönvälittäjiin heidän työssään. NEU myös seuraa kiinteistönvälitystoiminnan kehitystä Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Pohjoismainen yhteistyö toimii mutkattomasti, sillä Pohjoismaissa on yhtäläiset perinteet ja suhtautuminen asumiseen ja asuntojen ostamiseen.

CEPI (the European Council of Real Estate Professions) on Euroopan kiinteistöalan ammattilaisia edustava liitto, jonka jäsenet koostuvat EU- ja EFTA-maista. CEPI edustaa yli 200 000 kiinteistöalan ammattilaista ja yksi sen tärkeimmistä prioriteeteista on kehittää eurooppalaista kiinteistönvälittäjätoimea. KVKL vaikuttaa CEPI:ssä yhdessä muiden kiinteistönvälittäjäliittojen kanssa ja ottaa kantaa kysymyksiin, jotka koskevat kiinteistömarkkinoita ja kiinteistönvälittäjäammattia.

KVKL on myös CEPI:n alaisuudessa toimivan kiinteistönvälittäjiä edustavan EPAG:in (the European Property Agents Group) jäsen. EPAG:in tavoitteet ovat yhtäläiset CEPI:n tavoitteiden kanssa, mutta EPAG lähestyy tavoitteita kiinteistönvälittäjien näkökulmasta siinä missä CEPI edustaa muitakin kiinteistöalan ammattilaisia. CEPIn, EPAGin ja CEABin konsolidoiduttua 2010-luvun vaihteessa yhdeksi juridiseksi yksiköksi, CEPI:ksi, toiminnassa tärkeään rooliin ovat nousseet järjestön sisällä toimivat ammatilliset komiteat.

Edellä mainittujen kansainvälisten jäsenyyksien lisäksi KVKL:lla on yhteistyösopimus Pohjois-Amerikan Kiinteistönvälittäjäliiton NAR:in (National Association of Realtors) ja Ranskan kiinteistöammattilaisten järjestön FNAIMin kanssa.

Luontevaa kahdenvälistä yhteistyötä toteutetaan myös Viron kiinteistönvälittäjien kanssa.


NAR:n kansainvälinen jäsenyys välittäjille

KVKL tekee yhteistyötä yhdysvaltalaisen kiinteistöalan ja kiinteistönvälittäjien kaupallisen ammattijärjestön NAR:n (National Association of Realtors) kanssa. KVKL:n ja NAR:n yhteistyön myötä yksittäiset kiinteistönvälittäjät, jotka kuuluvat KVKL:n jäsenorganisaatioihin, voivat kansainvälistyä NAR:n kautta ja liittyä NAR:n kansainväliseksi jäseneksi. NAR:n kansainvälinen jäsenvälittäjä saa käytettäväkseen REALTOR-pinssin, jonka avulla NAR:n kanssa kytköksissä olevat välittäjät voi tunnistaa. Henkilökohtainen jäsenyys tuo monia etuja jäsenelle. NAR:n kansainvälisestä jäsenyydestä voi lukea englanniksi lisää NAR:n kotisivujen kansainvälisyysosiosta osoitteesta: www.realtor.org/global tai www.realtor.org/global/cips_network/international_membership.

Henkilökohtainen NAR:n jäsenyys ei ole sidottu KVKL:n toimintaan, mutta jäsenyyden saamisen edellytyksenä on KVKL:n jäsenyys.