Hyvä Vuokravälitystapa 

Lukuisat kiinteistön­välitys­liikkeet tekevät vuokravälitystä muun toiminnan ohella. On kaikkien osapuolten etu, että myös vuokravälityssektorilla on ohjeistus siitä, mitä hyvän välitystavan noudattaminen merkitsee vuokravälityksen sektorilla ja yritysten noudattamissa toimintatavoissa.

Ohje hyvästä vuokravälitystavasta määrittelee sen, millä tavalla hyvää välitystapaa sovelletaan vuokravälityksessä. Ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat tämän ohjeen kautta kaikkia vuokrahuoneiston välitysliikkeitä.

  Lataa Hyvän Vuokranvälitystavan ohje tästä