Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt

Kiinteistönvälittäjän eettisiin sääntöihin on koottu kiinteistönvälitysalan ammattilaisten eettiset periaatteet. 

Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n (KVKL) jäsenryhmittymien ja niitä edustavien yritysten toiminnan eettinen perusta ja vahvistaa alan arvostuksen kehittymistä. Säännöt muodostavat yhdessä KVKL:n Hyvän Välitystavan ohjeistuksen kanssa puitteet eettiselle ja hyvän tavan mukaiselle kiinteistönvälitystoiminnalle.

  Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt    Fastighetsmäklarens etiska regler