MITEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ VOI TORJUA RAHANPESUA?

Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeiden on huomioitava toiminnassaan laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään häivyttämään tai peittämään rikoksella saadun omaisuuden alkuperä. Suomessa valtaosa pestävästä rahasta on peräisin talousrikollisuudesta tai huumausainerikollisuudesta.

Lain perusteella välitysliikkeen pitää tuntea asiakkaansa. Tuntemisvelvollisuus koskee sekä toimeksiantajaa että toimeksiantajan vastapuolta (yleensä ostaja tai vuokralainen). Välitysliikkeen velvoitteita ovat mm.:

  • asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen (esim. passista tai ajokortista)
  • tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen (valtuutustilanteissa tai jos osapuolena on oikeushenkilö)
  • tarpeellisten tietojen hankkiminen asiakkaan toiminnan laadusta ja laajuudesta
  • tunnistamis- ja tuntemistietojen säilyttäminen
  • selonottovelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus epäilyttävästä liiketoimesta
  • sisäinen ohjeistus, koulutus, yhteyshenkilöt

Hankittavien tietojen ja muun selvityksen laajuus perustuu ns. riskiperusteiseen arviointiin. Jos asiakas on esim. poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, on toimet suoritettava tehostetusti.

Säädösten noudattamista valvovat aluehallintovirastot. Ilmoitukset epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoituksen epäilystä tehdään rahanpesun selvittelykeskukselle, joka on Keskusrikospoliisin itsenäinen yksikkö.

KRP rahanpesun torjunta/rahanpesun selvittelykeskus »


Alla olevien linkkien kautta saat AVI:n ja KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunnan laatimat ohjeet rahanpesun ja terrorismin estämiseksi.