Henkilökunta

Niina Majamaa

Johdon assistentti, Niina Majamaa vastaa järjestön asiakaspalvelusta, LKV-valmennuksien järjestelyistä, tapahtumien, markkinoinnin sekä viestinnän suunnittelusta ja koordinoimisesta.

Yhteystiedot:
niina.majamavkl.fi
puh: 040 5873402

Heli Järvi

Lakimies, varatuomari, LKV Heli Järven tehtäviin kuuluu yhdistyksen edunvalvontatyö (asioiden suunnittelu, valmistelu ja koordinointitehtävät). Järvi toimii KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä. 


heli.jarvvkl.fi
(ei lakineuvontaa) 

Tiina Frosterus

Johdon assistentti, tradenomi Tiina Frosterus vastaa järjestön asiakaspalvelusta, LKV-valmennuksien järjestelyistä, tapahtumien, markkinoinnin sekä viestinnän suunnittelusta ja koordinoimisesta.

Yhteystiedot:
tiina.frosteruvkl.fi
puh: 050 5023 886