Edunvalvontatyö

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto toimielimineen edesauttaa koko kiinteistönvälitysalan toimintaedellytysten turvaamista. Liitto mm. osallistuu aktiivisesti kiinteistönvälitysalaan liittyvään lainsäädäntötyöhön ja keskusteluun alan ajankohtaisista kysymyksistä.

Liitto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja niissä asioissa, jotka vaikuttavat esimerkiksi asumiseen, asuntomarkkinoihin, niihin liittyvien palveluihin sekä alan toimintaympäristön kehittymiseen. Seurannassa ja valmistelussa keskeisessä roolissa on alan asiantuntijoista koostuva KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunta. Laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut myös mm. Hyvän välitystavan ohjeen.

Kaudella 7/2017-6/2018 laki- ja lausuntovaliokunnan jäseniä ovat:

Tapio Nevala, puheenjohtaja (Asianajotoimisto Properta Oy)
Mauri Sirén ()
Marianne Palo (Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy)
Sanna Suni (Kiinteistömaailma Oy)
Tiina Aho (Suomen Kiinteistönvälittäjät ry)
Kati Piilo (OP)
Petri Keskitalo (Suomen Asianajajaliiton edustajana)
Hannamaija Harteela (Realia Group Oy)
Harriet Rydberg (Aktia Kiinteistönvälitys Oy:n edustajana)
Peter Juslin (RE/MAX Finland)
Heli Järvi, sihteeri (Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry)
Erja Pulli (Sp-Koti)

Tällä hetkellä pinnalla olevia asioita:

  • Rahanpesulain yleisohje kiinteistönvälitysalalle julkistettiin 12.2.2018
  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Laki- ja lausuntovaliokunta päivittää mallilomakkeitaan.
  • Sähköinen asunto-osakerekisteri (ASREK), KVKL:n edustajana lainsäädäntötyöryhmässä toimii Tapio Nevala
  • Asunto-osakeyhtiölaki ja purkava lisärakentaminen, KVKL:n edustajana oikeusministeriön seurantaryhmässä toimii Heli Järvi
  • Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, KVKL:n edustajana ympäristöministeriön uudistamistyöryhmässä toimii Mauri Siren


Esimerkkejä annetuista lausunnoista: